Mức lương: 0 VNĐ

Địa điểm làm việc: KHU VỰC PHÍA BẮC,

Thời hạn nộp hồ sơ: 11/04 — 11/05/2018

Chia sẻ thông tin:

Facebook Linkedin

Trưởng phòng Quan hệ Khách hàng (Chi nhánh Hưng Yên)

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

  • Tham mưu cho Ban giám đốc Khối về công tác xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển sản phẩm dành cho Khách hàng Cá nhân/SMEs
  • Xây dựng kế hoạch phát triển sản phẩm dịch vụ thuộc mảng KHDN Cá nhân/SMEs dựa trên chiến lược và định hướng của ABBANK.
  • Nghiên cứu thông tin về thị trường, xây dựng, quản lý và phát triển các sản phẩm dịch vụ, lãi suất và phí,… thuộc mảng KHDN Cá nhân/SMEs theo định hướng của ABBANK từng thời kỳ nhằm đáp ứng tối ưu các nhu cầu hợp lý của khách hàng dựa trên các nguồn lực của Ngân hàng;
  • Triển khai thực thi chiến lược kinh doanh liên quan đến sản phẩm dịch vụ thuộc mảng KHDN Cá nhân/SMEs theo định hướng của ABBANK trong từng thời kỳ
  • Tổ chức thực hiện, điều phối việc nghiên cứu và phát triển các sản phẩm mới và tăng cường tính năng của các sản phẩm hiện có dành cho KHDN Cá nhân/SMEs;
  • Thường xuyên theo dõi, nắm bắt và cập nhật thông tin về các sản phẩm dịch vụ mới trong ngành cũng như các sản phẩm dịch vụ của đối thủ cạnh tranh để có sự so sánh, cải tiến phù hợp cho sản phẩm dịch vụ của ABBANK.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

  • Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Tài chính ngân hàng, Kinh tế, Thương mại, QTKD, Kế toán,… 
  • Có tối thiểu 04 năm kinh nghiệm làm việc tại Ngân hàng, trong đó có ít nhất 02 năm kinh nghiệm ở vị trí Trưởng bộ phận Khách hàng doanh nghiệp trở lên tại Ngân hàng hoặc có kinh nghiệm làm việc ở vị trí quản lý tương đương hoặc quản lý phòng giao dịch tại Ngân hàng 

THÔNG TIN LIÊN HỆ

ABBANK - Ngân Hàng TMCP An Bình - Tầng 3 - 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội

Vui lòng gửi đơn theo mẫu ứng tuyển và gửi về: ngango@abbank.vn hoặc tuyendunghn@abbank.vn

Địa điểm_Chức danh ứng tuyển_Họ & tên

(Vd: Vi tri_Nguyen Thu Van)

Nộp đơn ứng tuyển công việc này

Họ & tên bạn *
Địa chỉ email *
Số điện thoại *
Ngày tháng năm sinh
Công việc hiện tại của bạn
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Nộp đơn ứng tuyển

Chia sẻ thông tin:

Facebook Linkedin